Wat is een personen zoek (PZI) installatie?

Een Personen Zoek Installatie (PZI), ook wel een Personen Beveiligings Installatie genoemd, kan worden ingezet voor het oproepen van BHV’ers of ander personeel, zoals artsen en verpleegkundigen, tijdens calamiteiten of tijdens de ontruiming van een pand. Een PZI heeft tot doel de interne organisatie  te ondersteunen. Een PZI installatie dient, indien gebruikt als ontruimingsinstallatie, te voldoen aan de eisen die worden gesteld in de NEN2575.

 

NEN 2575 - STIL ALARM

Deze landelijke geldende norm NEN 2575 - 2011 stelt nauwkeurige eisen aan alle ontruimingsalarm- installaties, die zijn bedoeld om in geval van brand of andere noodsituaties een snelle en ordelijke personele ontruiming van een gebouw en/of buitenruimte te bewerkstelligen. Daarbij wordt gelet op ontwerp, uitvoering, comptabiliteit en kwaliteit. Niet alleen de producten zelf, ook de BHV organisatie, wijze van installeren, bekabelen en noodvoedingen, moeten aan de normen voldoen.

 

 

Referenties zijn:                                                                                            Onze merken:

                     

Branches

Gezondheidszorg

In de gezondheidszorg heeft men te maken met patiënten die bed gebonden zijn en niet zomaar kunnen vluchten.

Bij een ontruiming of andere calamiteit zal het personeel voor deze groep moeten zorgen voor een juiste ontvluchting.

Lees meer

Politie & Justitie

Door toenemend geweld en agressie ontstaan steeds vaker gevaarlijke werksituaties.

Om voor uw medewerkers onder alle omstandigheden maximale veiligheid te creëren, is adequate en betrouwbare communicatie dan ook een must.

Lees meer

Overige branches

In uiteenlopende bedrijfstakken kunnen werknemers te maken krijgen met  ongewenst gedrag of gevaarlijke situaties.

Hierbij kan worden gedacht aan industrieele toepassingen, hotels, winkels en zorginstellingen

Lees meer

Wat doen wij?

Wij adviseren, leveren en monteren een volledige PersonenZoekInstallatie (PZI) conform de geldende normen en voorschriften.

www.personenzoekinstallatie.nl is een onderdeel van Ignis Systems BV

Lees meer

Normen & Voorschriften

De NEN2575 is de Nederlandse norm voor ontruimingsalarminstallaties.

In deze norm wordt omschreven wanneer een bepaald type installatie noodzakelijk is en waar deze aan dient te voldoen.

Lees meer
 • Zorgcentrum Overbos te Heemsteden

  In het eerste kwartaal van 2015 opent Nieuw Overbos haar deuren. In Nieuw Overbos komt een kleinschalige woongelegenheid voor 48 dementerende ouderen, naast 97 vrije sector huurappartementen voor wonen met zorg.

  Project bekijken
 • Zorglocatie De Elf Ranken

  Laurens locatie De Elf Ranken heeft gekozen voor een oplossing van www.personenzoekinstallatie.nl. De locatie is voorzien van een ontruiming stil alarm in de vorm van een PZI systeem.

  Project bekijken
 • PZI conform NEN2575-4:2013

  Het voldoen aan de NEN2575-4:2013 is vereist vanuit de overheid (bouwbesluit). Met onze nieuwe PZI spelen wij in op de ontwikkelingen in de markt.

  Lees verder
 • Website online

  Per 1-1-15 zal deze website www.personenzoekinstallatie.nl online gaan!

  Lees verder